Belangenafweging bij afwijken bestemmingsplan
01 oktober 2018

Belangenafweging bij afwijken bestemmingsplan


De Raad van State heeft 25 juli 2018 uitspraak gedaan over de belangenafweging bij het afwijken van een bestemmingsplan. Een eigenaar had een vergunning aangevraagd voor het maken van een dakopbouw boven de maximaal toegestane bouwhoogte. De gemeente gaf hiervoor een vergunning om af te wijken van het bestemmingsplan op basis van de kruimellijst. Omwonenden vonden dat er niet goed was gekeken naar hun belangen.

De zaak

De eigenaar van een woning wilde een dakopbouw maken met een bouwhoogte tot 12,15 m. In het bestemmingsplan was een maximale bouwhoogte tot 11 m toegestaan. Op grond van de kruimellijst (artikel 4 van bijlage II bij het Besluit omgevingsrecht) kan er met een korte procedure van het bestemmingsplan worden afgeweken. Dit kan bijvoorbeeld als het gaat om dakopbouwen. Maar er moet wel een belangenafweging worden gemaakt. Omwonenden gingen in beroep omdat zij van mening waren dat er niet naar hun belangen was gekeken. 

De Raad van State

Omwonenden vonden onder andere dat de hoogte van de dakopbouw hun privacy zou schenden. De rechtbank was het niet met de omwonenden eens en gaf hiervoor een aantal redenen. Allereerst is er geen recht op blijvend vrij uitzicht. Zeker in de stad is een blijvend vrij uitzicht bijna niet mogelijk. Ten tweede kon de eigenaar op dit moment ook al deels bij de buren naar binnen kijken. Ook beoordeelde de rechtbank of de gevolgen van deze vergunning veel negatiever zouden zijn dan de gevolgen bij de maximale bouwhoogte die volgens het bestemmingsplan is toegestaan. Dit houdt in dat er wordt gekeken of de gevolgen van een dakopbouw tot 12,15 m veel negatiever zijn voor de omwonenden dan de gevolgen van een dakopbouw tot 11 m. De gevolgen worden dus vergeleken met de fictieve situatie die het bestemmingsplan mogelijk maakt (een dakopbouw tot 11 m) en niet met de uitgangssituatie voorafgaand aan de bouw (een bestaand dak op 8,30 m hoogte). De Raad van State was het met deze uitleg van de rechtbank eens. De rechtbank had in haar uitspraak de belangen van de omwonenden voldoende afgewogen.

Doe de check!

Wil je weten aan welke wettelijke regels jij moet voldoen voor het uitvoeren van jouw project? Doe dan de check!

 

Wil je geen Vergunningen Update missen? Abonneer je dan gratis via deze website (links onderin).