Beeldbepalende waarde van een bomengroep
13 augustus 2019

Beeldbepalende waarde van een bomengroep


De gemeente wil zes bomen (abelen) kappen omdat de bomen overlast veroorzaken voor omwonenden. Hiervoor hebben zij een vergunning gekregen van de Omgevingsdienst Midden-Holland. De zes bomen zijn onderdeel van een groep van twaalf bomen, die een beeldbepalende waarde hebben. Twee omwonenden vinden dat de vergunning niet verleend had mogen worden.

De casus

In de Algemene plaatselijke verordening Waddinxveen 2009 staat dat een vergunning voor het kappen kan worden geweigerd als door het kappen de beeldbepalende waarde van de houtopstand wordt aangetast. Iedereen is het eens dat de beeldbepalende waarde van de groep bomen op afstand niet verloren gaat. Maar twee omwonenden vonden dat de gemeente had moeten kijken naar de beeldbepalende waarde van elke boom afzonderlijk in plaats van naar de waarde van de groep als geheel. Dit volgt uit artikel 4:11 van de Algemene plaatselijke verordening Waddinxveen 2009, waarin een houtopstand wordt gedefinieerd als één of meer bomen. De gemeente heeft niet onderzocht of de beeldbepalende waarde van de zes bomen voldoende reden is om de vergunning te weigeren.

Conclusie

De Raad van State is het eens met de twee omwonenden dat alleen de beeldbepalende waarde van de overige groep bomen behouden blijft als de gemeente de zes bomen kapt. De zes bomen die de gemeente wil kappen hebben dus apart ook een beeldbepalende waarde. De gemeente heeft de verschillende belangen niet afgewogen om te kijken of de vergunning geweigerd kon worden. De Raad van State concludeerde 24 juli 2019 dat de gemeente opnieuw een besluit moet nemen. Daarbij zal de gemeente ook naar de beeldbepalende waarde van elke boom afzonderlijk moeten kijken.

Doe de check!

Wil je weten aan welke wettelijke regels jij moet voldoen voor het uitvoeren van jouw project? Doe dan de check!