Bebouwingspercentage op de plankaart
29 oktober 2018

Bebouwingspercentage op de plankaart


De Raad van State heeft op 10 oktober uitspraak gedaan over de betekenis van de kaart bij het bestemmingsplan bij de verlening van een bouwvergunning door de gemeente Heiloo. Op deze kaart stond een maximaal bebouwingspercentage, maar de betekenis daarvan was niet duidelijk.

De zaak

In november 2016 vroeg de eigenaar van een huis in de gemeente Heiloo een omgevingsvergunning aan om zijn huis uit te kunnen breiden. Hij wilde namelijk aan de achterkant een stuk aanbouwen. De buren vonden deze uitbreiding geen goed idee, omdat er dan bij hen naar binnen gekeken zou kunnen worden. De uitbreiding zou dus ten koste gaan van de privacy. Daarom maakten zij bezwaar tegen de verlening van de vergunning, maar dit bezwaar werd afgewezen. Daarom gingen zij in beroep bij de rechtbank.

De rechtbank

Bij de rechtbank voerden de buren aan dat de vergunning niet verleend had mogen worden, omdat het maximaal toegestane bebouwingspercentage wordt overschreden door de uitbouw. Op de kaart van het bestemmingsplan stond namelijk dat er op maximaal 50% van de grond gebouwd zou mogen worden.
De gemeente bracht hier tegenin dat dat percentage alleen op de kaart van het bestemmingsplan is weergegeven en niet in de regels. Alleen in de bestemmingsplanregels kunnen zulke verplichtingen worden opgelegd en daarom kan dit percentage niet worden meegenomen in de beoordeling.

De rechtbank is het eens met de gemeente en verklaart het beroep ongegrond. Daarom gaan de buren in hoger beroep bij de Raad van State.

De Raad van State

Bij de Raad van State zeggen de buren dat de rechtbank hen gelijk had moeten geven, omdat in de bestemmingsplanregels wel degelijk naar het bebouwingspercentage werd verwezen. Er werd namelijk een definitie van ‘bebouwingspercentage’ gegeven in de regels. Dat er verder in de specifieke regels over gronden met de bestemming ‘wonen’ niets over gezegd wordt, was een onbedoelde fout van de gemeente. Dat blijkt uit de toelichting bij het bestemmingsplan en uit de welstandsnota, waarin wordt uitgegaan van het maximale bebouwingspercentage. Daarom moet er volgens de buren wel rekening gehouden worden met het maximale bebouwingspercentage.

De betekenis van een aanduiding op de kaart is volgens de Raad van State afhankelijk van de bestemmingsplanregels. Om te kunnen bepalen of het bouwplan in strijd is met het bestemmingsplan is de op de kaart aangegeven bestemming van belang. Ook de regels die bij die bestemming horen zijn van belang. De bepaling over het maximale bebouwingspercentage die in dit geval in de regels stond aangegeven, is niet zo’n regel. Hij hoorde namelijk niet bij een bepaalde bestemming. Daarom kan die regel niet leiden tot weigering van de vergunning. Ook het maximaal bebouwingspercentage dat op de kaart staat, kan de verlening van de vergunning niet tegenhouden. Er is namelijk geen regel die dat percentage noemt en zonder regels die eraan gekoppeld zijn, heeft het percentage op de kaart geen betekenis. Het feit dat het ontbreken van de regel een fout is van de gemeente kan hier niets aan veranderen.

De Raad van State verklaart het hoger beroep ongegrond. De bouwvergunning werd dus terecht verleend en de uitbouw van het huis mag gewoon doorgaan.

Doe de check!

Ga jij ook je huis uitbreiden en wil je weten aan welke wettelijke regels jij moet voldoen? Doe dan de check!

 

Wil je geen Vergunningen Update missen? Abonneer je dan gratis via deze website (links onderin).