Bebouwde kom onvindbaar
27 augustus 2018

Bebouwde kom onvindbaar


De rechtbank heeft op 12 juli 2018 de herplantplicht, die de gemeente aan de eigenaresse van een terrein had opgelegd, vernietigd. De herplantplicht geldt voor het kappen van bomen binnen de bebouwde kom van de Boswet (nu Wet natuurbescherming). De eigenaresse argumenteerde dat de grenzen van die bebouwde kom nooit waren vastgesteld. Waarom dacht de gemeente dat de grenzen van de bebouwde kom wel waren vastgesteld?

De zaak

De eigenaresse van een fabrieksterrein in Tiel heeft begin januari 2016 bomen gekapt op haar terrein. Zij vroeg hiervoor achteraf een vergunning aan. De gemeente stelde dat de eigenaresse voor een deel van de gekapte bomen aan een herplantplicht moest voldoen. De eigenaresse maakte hiertegen bezwaar. Volgens haar heeft de gemeente nooit een bebouwde kom vastgesteld op grond van de Boswet en is de Bomenverordening daarom niet van toepassing. De gemeente argumenteerde dat de gemeenteraad op 17 juli 1996 de bebouwde kom heeft vastgesteld in de zin van de Boswet. De gekapte bomen stonden binnen de bebouwde kom, dus de Bomenverordening was van toepassing. De eigenaresse was het hier niet mee eens en ging in beroep.  

De rechtbank

De eigenaresse stelde dat uit de stukken van de gemeente niet bleek dat de bebouwde kom is vastgesteld. En als dat besluit er al was, was het niet op de juiste wijze bekendgemaakt. De rechtbank gaf de gemeente de tijd om hiervoor bewijs aan te leveren. De gemeente toonde een bewijs van wijziging van de bebouwde kom uit 2002. Maar dit was een wijziging van de bebouwde kom van de Wegenverkeerswet. In de Wegenverkeerswet wordt de Boswet niet genoemd. Daarnaast is het besluit voor de Wegenverkeerswet genomen door Burgemeester en Wethouders. Maar alleen de gemeenteraad is bevoegd tot het vaststellen van de grenzen van de bebouwde kom op grond van de Boswet. De rechtbank gaf de eigenaresse gelijk. De gemeenteraad had nooit de grenzen van de bebouwde kom vastgesteld. Daarom was de herplantplicht in dit geval niet van toepassing.

Doe de check!

Wil je weten aan welke wettelijke regels jij moet voldoen voor het uitvoeren van jouw project? Doe dan de check!