Asbestcertificaat terecht ingetrokken
04 juni 2018

Asbestcertificaat terecht ingetrokken


Afgelopen 23 mei heeft de Raad van State uitspraak gedaan over het intrekken van een asbestcertificaat. Asbest mag alleen verwijderd worden door asbestverwijderingsbedrijven die in het bezit zijn van zo’n certificaat. De afgifte, controle en het toezicht op de certificaten is gebonden aan strenge regels. Als je als gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf niet handelt volgens de regels loop je de kans dat je jouw certificaat kwijt raakt.

De zaak

Bureau Veritas heeft bij een asbestverwijderingsbedrijf een aantal overtredingen geconstateerd, en daarom het certificaat ingetrokken. De rechtbank heeft een beslissing genomen over de overtredingen en het intrekken van het certificaat. Er waren door Veritas 12 overtredingen aangegeven, maar ze waren niet allemaal even duidelijk. De rechtbank vond 3 van de 12 overtredingen niet goed onderbouwd. De resterende 9 overtredingen waren niet erg genoeg om het certificaat in te trekken. Daarom vernietigde de rechtbank de intrekking van het certificaat. De vraag bij de Raad van State was of de rechtbank “uitdrukkelijk en zonder voorbehoud” heeft geoordeeld dat de 3 overtredingen niet gehandhaafd mochten worden, met verbetering van de onderbouwing.

Uitdrukkelijk en zonder voorbehoud

In een eerdere uitspraak is besloten dat als je niet in hoger beroep gaat na een uitspraak, op het moment dat een rechter “uitdrukkelijk en zonder voorbehoud” oordeelt, je deze oordelen daarna niet nogmaals kan bediscussiëren in een andere rechtszaak.

De uitspraak

De Raad van State heeft nogmaals gekeken naar de beoordeling van de overtredingen, en heeft gekeken hoe de rechtbank hier in de eerdere rechtszaak tegenover stond. Er waren enkele onduidelijkheden over de overtredingen, maar er bestond wel een kans dat de overtredingen daadwerkelijk gepleegd waren. Daarom moest Bureau Veritas van de rechtbank de overtredingen beter uitleggen. Omdat de rechtbank Bureau Veritas de mogelijkheid heeft gegeven om de onderbouwing te verbeteren, oordeelde de Raad van State dat er geen sprake was van een “uitdrukkelijk en zonder voorbehoud” oordeel. En daarom mocht Bureau Veritas, met de verbeterde onderbouwing, alsnog het certificaat intrekken.

Doe de check! 

Wil je weten aan welke wettelijke regels jij moet voldoen voor het uitvoeren van jouw project? Doe dan de check!