Aantasting van privacy door dakterras
20 mei 2020

Aantasting van privacy door dakterras


De gemeente Haarlem heeft een omgevingsvergunning verleend voor het uitbreiden van de eerste verdieping en het realiseren van een dakterras op de aanbouw van een perceel. De naastgelegen buren vrezen voor aantasting van hun privacy door inkijk in de woonkamer vanaf het dakterras. Volgens hen dient de gemeente rekening te houden met hun belangen en dus de omgevingsvergunning niet te verlenen. In zijn uitspraak van 4 april 2020 beoordeelt de Raad van State of de vergunning geweigerd had moeten worden.

Privaatrechtelijke belemmering

Het is niet geoorloofd binnen twee meter van de grenslijn van een erf vensters, andere muuropeningen, balkons of soortgelijke werken te hebben. Tenzij de buren hiervoor toestemming hebben gegeven. De bedoelde afstand wordt gemeten rechthoekig uit de buitenkant van de muur, waar de opening is gemaakt. Of uit de buitenste rand van het vooruitspringende werk tot aan de grenslijn van het naburige erf of de muur. Dit is vastgelegd in artikel 5:50 Burgerlijk Wetboek. Bij een dergelijke privaatrechtelijke belemmering mag de gemeente geen omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van het bestemmingsplan. Het moet dan wel gaan om een wezenlijke belemmering. In de rechtspraak is al eerder uitgemaakt dat zowel rechtstreeks uitzicht, als zijdelings uitzicht kan leiden tot een wezenlijke inbreuk op privacy. 

Oordeel Raad van State 

De Raad van State beoordeelt in deze zaak of er sprake is van privacy inbreuk, zodat de omgevingsvergunning geweigerd moet worden. De Raad van State stelt vast dat er vanaf de korte zijde van het gewenste balkon rechtstreeks zicht is op het naburige erf. Dit wordt vastgesteld op basis van door partijen overgelegde foto’s. Daarnaast bevindt de korte zijde van het balkon zich binnen twee meter van de grens met het naburige erf. Vanaf het balkon is er in ieder geval ‘s avond, met de verlichting aan, rechtstreeks zicht in de woonkamer van de buren. Dit komt door de twee glazen lichtkoepels in het dak van de aanbouw. Vanwege de bolling van de lichtkoepels is het zicht overdag beperkt, maar dat neemt de inbreuk niet weg.

In het bouwplan zijn verder geen voorzieningen opgenomen om het rechtstreekse zicht weg te nemen. Om die reden levert het bouwplan strijd op met artikel 5:50 Burgerlijk Wetboek. De omgevingsvergunning mag dus niet verleend worden en daarom krijgen de buren gelijk.

Doe de check!

Wil je weten aan welke wettelijke regels jij moet voldoen voor het uitvoeren van jouw project? Doe dan de check!